Čo je aura?

Pod pojmom aura sa mnohým ľuďom celkom zbytočne vybaví niečo tajomné. Podľa mnohým štúdii sa ale jedná o prirodzenú súčasť bytia. Auru chápeme ako energo-informačné pole človeka alebo bioenergetické pole človeka.  Aura musí byť v rovnováhe, aby organizmus pracoval správne.

 

Aura bola znázorňovaná na kresbách a obrazoch už pred tisícročiami. V súčasnosti vieme auru pomocou špeciálnej techniky a najnovších informačných technológii zmerať a vyhodnotiť.

 

Aura z vedeckého pohľadu

Aura je energetické pole, obklopujúce človeka, živočíchy a rastliny. Aura sa nenachádza len na hranici tela.  Prestupuje kožné ohraničenie a rozprestiera sa na všetky strany okolo tela. Ako uvádza biofyzik, doc. Ing. K. Komárek, PhD., z fyzikálneho hľadiska je aura priestor s elektrickým nábojom okolo každého živého organizmu, ktorý môžeme merať pomocou elektrických a magnetických interakcií. Ako auru často označujeme pohyb iónov v živých organizmoch, ktorý generuje elektrické a magnetické pole vo vnútri organizmu i v jeho okolí. Preto je možné auru prístrojom pomocou najnovších informačných technológií merať.

 
Aura človeka - žiarenie prstu. Muž, vek 45 rokov. Aura - žiarenie prstu. Muž, vek 45 rokov.
 

 

Čo všetko naša aura odzrkadľuje?

Aura je prejavom našej životnej energie a vitality. Aura siaha do vzdialenosti 10 - 40 cm od povrchu tela. Auru hodnotíme podľa toho, aký má tvar, veľkosť, sýtosť, farebnosť, smerovosť a intenzitu. Podstatné je rozloženie aury okolo povrchu tela. Intenzita aury podáva dôležité informácie o našom stave. Premietajú sa tu všetky poruchy a chorobné stavy nášho organizmu.

 
Aura človeka – bočná projekcia. Žena, vek 43 rokov. Výstup z prístroja. Aura  – bočná projekcia. Žena, vek 43 rokov.
Výstup z meracieho prístroja.
 

 

Aura sa po smrti človeka nestráca hneď, ale postupne. Aura je prístrojovo merateľná ešte niekoľko dní po smrti, čo potvrdili početné vedecké merania na vedecko-výskumných pracoviskách v Rusku.

 

V aure sa prejavuje naša osobnosť a emócie, ktoré prežívame

V aure sa prejavuje aj naša osobnosť, charakter a momentálne duševné rozpoloženie. A čo je dôležité, náš spôsob života. Aura odráža naše vlastnosti, nálady, emócie, myšlienky a postoje. Naše negatívne myšlienky a emócie môžu auru zmeniť natrvalo. Z histórie vieme, že rôzne duchovné texty varovali pred negatívnymi emóciami ako sú pýcha, závisť, žiarlivosť, nenávisť a pod.
Zdravá aura sála životom, zdravím a vitalitou. Ak niečo nie je v poriadku hneď sa to prejaví v aure. Naše mentálne zdravie a emócie, ktoré prežívame majú na auru trvalý vplyv.

 
Aura človeka , žena, vek 34 rokov. Aura človeka, dieťa, vek 6 rokov. Výstup z diagnostického prístroja. Aura - žena, vek 34 rokov. Aura - dieťa, vek 6 rokov.
Výstup z diagnostického prístroja.
 

Poznanie o tom, že aura existuje už nie je prístupné iba malej skupine zasvätencov, ale s využitím vedeckých poznatkov a najnovších informačných technológii je dostupné každému. Aura a jej výskum bol koncom minulého storočia u nás zaznávaný pod vplyvom materialistickej filozofie a vystupovania nedovzdelávaných šarlatánov.

 

Aura bola znázorňovaná už pred tisícročiami

svedčia o tom staré kresby na skalách a obrazy zo starého Egypta, antického Grécka a Ríma. Zobrazujú postavy obklopené svetlom alebo lúčmi, ktoré vyžarujú z ich hlavy a tela. Aura bola v minulosti opradená mystikou. Aura bola popisovaná u osôb s nadprirodzenými schopnosťami, u mudrcov, majstrov ázijských umení a svätých. Na náboženských obrazoch bola aura znázorňovaná ako žiarivý prstenec vystupujúci okolo hlavy svätých. Bol to znak ich svätosti a tak boli znázorňovaní so žiariacou aurou.

 

Aura bola popisovaná v posvätných knihách všetkých civilizácií. Hinduizmus ju nazýval prana. V Polynézii to bola mana. Paracelsus auru označil ako munis. Všetky tieto skutočnosti siahajúce hlboko do histórie ľudstva potvrdzujú, že už v dávnych časoch existovali mimoriadne citliví jedinci, ktorí vedeli auru a vyžarovanie aury vnímať a zachytiť. Dnes ich nazývame senzibili. V nedávnej dobe však veda potvrdila existenciu aury. V súčasnosti vieme auru alebo bioenergetické pole pomocou špeciálnej techniky a najnovších informačných technológií zmerať a vyhodnotiť.

 

Vašu auru a čakry vyhodnotíme a radi vám odborne poradíme.

 

 

Objednajte sa na diagnostiku a analýzu aury mailom
alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63