Zaujímajú vás súvislosti medzi vašimi zdravotnými problémami, stravovacími návykmi,
psychikou a postojmi, ktoré máte voči sebe?

Chcete vedieť, ako uvediete telo a dušu opäť do harmónie?
A ako ju v harmonickom stave tiež udržíte?


Všetky potenciálne problémy sa najprv prejavia v bioenergetickom poli (aura a čakry).
Môže ísť o dočasné funkčné poruchy, ktoré skoro prejdú a nezanechajú stopy. Alebo o trvalejšie poruchy, ktoré vzniknú v dôsledku trvalých negatívnych faktorov, ako je nadmerné stotožnenie sa s emóciami alebo naopak, potlačenie emócií.
Tiež silný stres, zlá strava, toxická záťaž alebo znečistené životné prostredie.


Príďte na analýzu vášho bioenergetického poľa - aury a čakier

Používame najnovšiu generáciu prístroja a informačných technológií umelej inteligencie
využívajúcich Kirlianov efekt a snímanie akupunktúrnych bodov.

Ide o digitálny záznam bioenergetickej úrovne - aury, ktorú vyžaruje váš organizmus a jednotlivé orgány tela. Prístroj zobrazí bioenergetické pole každého orgánu v tele. Pri našej práci využívame najnovšie poznatky modernej vedy. Spracovanie informácií o bioenergetickom poli človeka je založené na najnovších informačných technológiach umelej inteligencie a nelineárnej matematiky.   Viac o vedeckom výskume

Človeka vnímame podľa princípov celostnej medicíny, ako jednotný celok - jednotu tela, duše a ducha
 

 

Rádio Slobodný vysielač: Igor Kafka hosťom Mariána Filla

 

Vypočujte si záznam na tému
Ako sa prejavujú choroby a emócie v aure

 

Čo všetko vieme z vašich výsledkov zistiť?
Prečítajte si 3 dôvody prečo prísť na analýzu vášho bioenergetického poľa

1. Naše bioenergetické pole odzrkadľuje poruchy a chorobné stavy v organizme

Prístrojom zmeriame bioenergetické pole jednotlivých orgánov v tele a ich energetickú záťaž. Oslabenie organizmu sa prejaví vždy najprv na energetickej úrovni - v aure. Čo si možno ani nevšimneme. Ak sa proces oslabovania v bioenergetickom poli človeka prehlbuje a neodstránime príčiny, problém môže vyústiť do chorobného procesu. To umožňuje zamerať sa na prevenciu.  Ako prebieha meranie aury?

 

Normálna aktivita vaječníkov – zdravé vaječníky Zvýšená aktivita vaječníkov (v dolnej časti) – zápal vaječníkov
Bionergetické pole človeka (aura)  -  vyžarovanie ukazováka pravej ruky.
Normálne bioenergetické pole 
(zdravé vaječníky)
Narušené bioenergetické pole 
(vaječníkové cysty)

 

2. Naše bioenergetické pole odzrkadľuje psychiku, emócie a postoje k sebe, ktoré prežívame

Zmeriame aj vaše čakry a vysvetlíme vám, ktoré čakry máte zablokované a aké sú príčiny ich zablokovania. Ak máme čakry zablokované môže to vyústiť do chorobného stavu. Čakry výrazne ovplyvňujeme svojimi emóciami. Dôležité je, či sa emócie nestali vládcom nášho života. A či sú prejavené alebo potlačené. Čakry výrazne ovplyvňujeme aj svojimi postojmi k sebe (obavy, strach, úzkosť, hnev, nízka sebaúcta, ľútosť, pocit viny, sebaľútosť, pocit zbytočnosti, zatrpknutosť, znechutenie, neustále sa prispôsobovanie, pocit neslobody...) Takéto postoje a emócie sú základnou príčinou zablokovania čakier.
Čo spôsobuje nízka sebaúcta

Mnoho chorobných stavov je spôsobených tým, že nie sme ochotní opustiť staré postoje a myšlienky, ktoré vedú k nadmernému zdôrazňovaniu iba jednej stránky života. Často obviňujeme iných za naše emócie a postoje. To, čo vnímame na iných ako problém, si vlastne vyrábame samy. Ľudia okolo nie sú zlí, len my si zbytočne komplikujeme život postojmi vo svojej hlave.
Podrobnejšie o čakrách
 

 
Pred cvičením jogy U toho istého človeka po 30 minútach cvičenia jogy - viac relaxovaná aura ako výsledok jemných energetických polôh jogy
Bioenergetické pole človeka (aura) - vyžarovanie palca pravej ruky.
Bioenergetické pole človeka
zosnímané pred cvičením jogy.


 
Bioenergetické pole človeka
zosnímané po 30 minútach cvičenia jogy.
Podstatne viac relaxovaná aura, ako výsledok
jednotlivých cvikov jogy.

 

3. Naše bioenergetické pole odráža našu príťažlivosť a kvalitu partnerského vzťahu 

Podľa stavu energie vašich čakier vám poradíme, ako môžete lepšie vzájomne rozvíjať váš partnerský vzťah a dospieť k lepšiemu súladu. V našom bioenergetickom poli môžeme zistiť aj príčiny, prečo máme problém si nájsť partnera.   Spracujeme analýzu vášho partnerského vzťahu.

Zistíme aj stav vašej dôležitej súčasti tzv. - mužský a ženský princíp, ktoré utvárajú každého z nás. Ovplyvňujú zdravie a energiu v druhej čakre a rozhodujú aké máme vzťahy (partner, deti, rodičia...).
Pri hľadaní partnera nás zaujmú jeho oči, hlas, reč tela, chôdza, pohľad... ale toto všetko vychádza "iba" z vyžarovania jeho bioenergetického poľa...

 

Podľa konkrétnych výsledkov merania vám odborne poradíme:

- ako si zlepšíte zdravie, duševnú a emocionálnu pohodu
- ako obnovíte svoju životnú silu alebo psychickú energiu a rovnováhu v organizme
- vhodnú fytoterapiu podľa vašich potrieb - optimálnu kombináciu liečivých rastlín s vedecky stanoveným zložením (nie komerčné predražené produkty)
- ktoré negatívne emócie, pocity a postoje sú pre vás zdravie poškodzujúce
- optimálnu prírodnú detoxikáciu a očistu organizmu liečivými rastlinami
- vysvetlenie výživových opatrení (úprava stravy) podľa vašich výsledkov a potrieb s dôrazom na vedecky podložené fakty
- ako vhodne upravíte váš spôsob života
 

Chcete vedieť, aké je vaše bioenergetické pole - aura a čakry?

Odborne ho vyhodnotíme a poradíme vám, ako zlepšíte kvalitu života.
 

Objednajte sa na diagnostiku a analýzu bioenergetického poľa mailom
alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63

 

 

Napíšte nám
Opíšte slovo "Aura"
Najbližšie termíny, kedy a kde robíme diagnostiku a analýzu aury a čakier
   
Bratislava:  17.-19. septembra
Košice:  každý prac. deň  mimo vyššie   uvedených
   

pripravujeme:

   
Trenčín:
Žilina:
Banská Bystrica:
Topolčany:
Nové Mesto n/Váh:

 
 september
 september
 október
 október
 október
   

 
 

 

Najbližšie prednášky
   

 

 

 

Zaujímavé články

Človek môže všetko, len sám pred sebou neunikne

Franz KAFKA

Zaujímavé stránky

Aké mám možnosti

Logo Centrum Zdravého Života

Top
Copyright © 2016 Analyzaaury.sk. . Akékoľvek kopírovanie a publikovanie textov je možné iba z písomným súhlasom autora.
Zásady ochrany osobných údajov.
Created: G66 s.r.o.