Zaujímajú vás súvislosti medzi vašimi zdravotnými problémami, psychickým stavom a emóciami, ktoré prežívate?
Chcete vedieť, ako uvediete telo a dušu opäť do harmónie?
A ako ju v harmonickom stave tiež udržíte?


Všetky potenciálne problémy sa najprv prejavia v bioenergetickom poli (alebo v aure).
Môže ísť o dočasné funkčné poruchy, ktoré skoro prejdú a nezanechajú stopy. Alebo o trvalejšie poruchy, ktoré vzniknú v dôsledku trvalých negatívnych faktorov, ako je nadmerné stotožnenie sa s emóciami alebo naopak, potlačenie emócií.
Tiež silný stres, zlá strava, toxická záťaž alebo znečistené životné prostredie.


Príďte na analýzu vášho bioenergetického poľa - aury

Používame najnovšiu generáciu prístroja a informačných technológií využívajúcich Kirlianov efekt a snímanie akupunktúrnych bodov.

Ide o digitálny záznam bioenergetickej úrovne - aury, ktorú vyžaruje váš organizmus a jednotlivé orgány tela. Prístroj zobrazí bioenergetické pole každého orgánu v tele. Pri našej práci využívame najnovšie poznatky modernej vedy. Spracovanie informácií o bioenergetickom poli človeka je založené na najnovších informačných technológiach umelej inteligencie a nelineárnej matematiky.   Viac o vedeckom výskume

Človeka vnímame podľa princípov celostnej medicíny, ako jednotný celok - jednotu tela, duše a ducha
 

 

Rádio Slobodný vysielač: Igor Kafka hosťom Mariána Filla

 

Vypočujte si záznam na tému
Ako sa prejavujú choroby a emócie v aure

 

Čo všetko vieme z vašich výsledkov zistiť?
Prečítajte si 4 dôvody prečo prísť na analýzu vášho bioenergetického poľa

1. Naše bioenergetické pole odzrkadľuje poruchy a chorobné stavy v organizme

Prístrojom zmeriame energetické pole jednotlivých orgánov v tele a ich energetickú záťaž. Oslabenie organizmu sa prejaví vždy najprv na energetickej úrovni - v aure. Čo si možno ani nevšimneme. Ak sa proces oslabovania v bioenergetickom poli človeka prehlbuje a neodstránime príčiny, problém môže vyústiť do chorobného procesu. To umožňuje zamerať sa na prevenciu.  Ako prebieha meranie aury?

 

Normálna aktivita vaječníkov – zdravé vaječníky Zvýšená aktivita vaječníkov (v dolnej časti) – zápal vaječníkov
Bionergetické pole človeka (aura)  -  vyžarovanie ukazováka pravej ruky.
Normálne bioenergetické pole 
(zdravé vaječníky)
Narušené bioenergetické pole 
(vaječníkové cysty)

 

2. Naše bioenergetické pole odzrkadľuje psychiku, emócie, pocity a postoje, ktoré prežívame

Zmeriame energetické bloky a zistíme vplyv vašich emócií, pocitov a postojov na vaše zdravie.
Auru výrazne ovplyvňujeme našimi emóciami a postojmi voči sebe a svojmu životu. Sú to obavy, strach, úzkosť, hnev, nízka sebaúcta, ľútosť, pocit viny, sebaľútosť, pocit zbytočnosti, zatrpknutosť, znechutenie, neustále sa prispôsobovanie, pocit neslobody... Takéto emócie sú základnou príčinou zablokovania čakier.

Často obviňujeme iných za naše emócie, postoje a pocity. To, čo vnímame na iných ako problém, si vlastne vyrábame samy. Ľudia okolo nie sú zlí, len my si zbytočne komplikujeme život svojimi postojmi. Ak uvidíte svoje bioenergetické pole a čakry na monitore, začnete sa vnímať inak.  
Čo spôsobuje nízka sebaúcta

 

Pred cvičením jogy U toho istého človeka po 30 minútach cvičenia jogy - viac relaxovaná aura ako výsledok jemných energetických polôh jogy
Bioenergetické pole človeka (aura) - vyžarovanie palca pravej ruky.
Bioenergetické pole človeka
zosnímané pred cvičením jogy.


 
Bioenergetické pole človeka
zosnímané po 30 minútach cvičenia jogy.
Podstatne viac relaxovaná aura, ako výsledok
jednotlivých cvikov jogy.

 

3. Prístrojom zmeriame aj vaše čakry

Ukážeme a vysvetlíme vám, ktoré čakry máte zablokované a aké sú príčiny ich zablokovania.
Ak máme čakry zablokované, môže to vyústiť do chorobného stavu. Čakry výrazne ovplyvňujeme svojimi emóciami, pocitmi, myšlienkami a postojmi, ktoré prežívame voči sebe a iným. Mnoho chorobných stavov je spôsobených neochotou opustiť staré myšlienky a postoje, ktoré vedú k nadmernému zdôrazňovaniu iba jednej stránky života.

Podľa východných duchovných učení sú čakry energetické centrá v tele. Každá čakra energeticky ovplyvňuje určitú časť tela.  
Podrobnejšie o čakrách


4. Naše bioenergetické pole odráža našu príťažlivosť a kvalitu partnerského vzťahu 

Podľa stavu energie vašich čakier vám poradíme, ako môžete vzájomne rozvíjať váš partnerský vzťah a dospieť tak k lepšiemu súladu. V našom bioenergetickom poli môžeme zistiť aj príčiny, prečo máme problém si nájsť partnera.   Spracujeme analýzu vášho partnerského vzťahu.

Zistíme aj stav vašej dôležitej súčasti tzv. - mužský a ženský princíp, ktoré utvárajú každého z nás. Ovplyvňujú zdravie a energiu v druhej čakre a rozhodujú aké máme vzťahy (partner, deti, rodičia...).
Pri hľadaní partnera nás zaujmú jeho oči, hlas, reč tela, chôdza, pohľad... ale toto všetko vychádza "iba" z vyžarovania jeho bioenergetického poľa...

 

Podľa konkrétnych výsledkov merania vám odborne poradíme:

- ako si zlepšíte zdravie, duševnú a emocionálnu pohodu
- ako obnovíte svoju životnú silu alebo psychickú energiu 
- vhodnú bylinnú terapiu  (nie komerčné produkty)
- ktoré negatívne emócie, pocity a postoje sú pre vás zdravie poškodzujúce
- optimálnu prírodnú detoxikáciu organizmu
- vhodné výživové opatrenia (úprava stravy) podľa vašich potrieb
 

Chcete vedieť, aké je vaše bioenergetické pole - aura?

Odborne ho vyhodnotíme a poradíme vám, ako si zlepšíte kvalitu života.
 

Objednajte sa na diagnostiku a analýzu aury mailom
alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63

 

 

Napíšte nám
Opíšte slovo "Aura"
Najbližšie termíny, kedy a kde robíme diagnostiku a analýzu aury
   
Bratislava:
Banská Bystrica:
Lučenec:
Nové Mesto n/ Váh:
Žilina:
Poprad:
 2.- 4. október
 16.-17. október
 18. október
 22.-24. október
 26. október
 9. november
Košice:  každý prac. deň  mimo vyššie   uvedených
   

pripravujeme:

Topolčany:  november
Trenčín:
 
 november
 
   

 
 

 

Najbližšie prednášky
   

 

 

 

Zaujímavé články

Človek môže všetko, len sám pred sebou neunikne

Franz KAFKA

Zaujímavé stránky

Aké mám možnosti

Logo Centrum Zdravého Života

Top
Copyright © 2016 Analyzaaury.sk. . Akékoľvek kopírovanie a publikovanie textov je možné iba z písomným súhlasom autora.
Zásady ochrany osobných údajov.
Created: G66 s.r.o.