Čakry sú energetické centrá, ktoré už pred pár tisíc rokmi popísala joga.
Čakry ovplyvňujú našu životnú energiu a zdravie, viete ako?

 

Zo zablokovanej čakry vzniká energetická nerovnováha, čo môže viesť k chorobe

Ak máme zablokované čakry prejaví sa to pocitom únavy a oslabenia. V našom bioenergetickom poli (aure) majú čakry úlohu energetických centier. V tele máme sedem hlavných čakier. Čakry vytvárajú systém idúci zdola nahor pozdĺž strednej osi tela. Tak charakterizuje čakry vo svojom prepracovanom systéme joga. Podobne čakry opisujú starí učenci v ajúrvede, tradičnej čínskej medicíne, budhizme a židovskej kabale.

 

Čakry nie sú popísané iba teoreticky. Každá čakra má na našej ruke svoju vlastnú projekčnú zónu. Preto vieme čakry pomocou najnovších informačných technológií umelej inteligencie v našej špecializovanej poradni alternatívnej medicíny zmerať a vyhodnotiť.

 

Viete, že čakry výrazne ovplyvňujeme našimi emóciami a postojmi k životu?

Každá čakra je spojená s určitými konkrétnymi emóciami a postojmi k nášmu životu. (obavy, strach, úzkosť, hnev, nízka sebaúcta, ľútosť, pocit viny, zatrpknutosť, znechutenie, pocit neslobody...)  Naše čakry sú ako displej, ktorý nás naliehavo upozorní, keď sa nadmerne stotožníme s určitou emóciou:  som nazlostená, nič sa mi nedarí, som v depresii, som veľmi nespokojná... Pokiaľ sa takéto tvrdenie opakuje často, prestane to byť dočasným stavom a stane sa súčasťou našej vlastnej identity.

 

Alebo naopak, keď svoje emócie podceňujeme a potláčame:  som nespokojná so svojou prácou, ale nemám odvahu si hľadať novú, mám problém iným povedať nie, keď odo mňa niečo chcú... Čakry veľmi citlivo reagujú na naše emócie a pocity. Emócie a postoje môžu otáčanie čakier obrátiť. To spôsobí únik energie z čakry, jej nerovnováhu a čakra je zablokovaná. Následkom toho môžeme byť unavení alebo apatickí bez zjavnej príčiny. Ak nie sme ochotní zmeniť svoje postoje, emócie, negatívne myslenie a nezdravú stravu, proces môže vyústiť do choroby a psychických problémov. Podľa tradičnej čínskej medicíny sa emócie a ich dynamika prejavuje nielen v našich náladách, ale odzrkadľuje sa v psychosomatike, v našom tele (vzkypela mi žlč v tele, z toho ma porazí, lezie mi to na nervy, leží mi to v žalúdku...) Mnoho chorobných stavov je spôsobené neochotou opustiť staré myšlienky, postoje, pocity a veci, ktoré vedú k nadmernému zdôrazňovaniu iba jednej stránky nášho bytia.

 
Blokovaná energia v čakrách, mimo štvrtej srdcovej čakry. Žena vek 45 rokov. Zablokované čakry
Žena, vek 45 rokov.
Výstup z diagnostického prístroja
 
Harmonizované čakry - Žena vek 30 rokov. Harmonizované čakry
Žena, vek 30 rokov.
Výstup z diagnostického prístroja
 

 

Ako čakry popisuje joga

Čakry vo svojom prepracovanom systéme podrobne popisuje joga. Joga znamená spojenie, jednotu a zjednotenie. Čakry fungujú ako elektrárne. Vťahujú do sebe energie univerza, premieňajú ich, a vysielajú späť. Výraz čakra znamená otáčanie. Predstavte si, že vypúšťate vodu z vane. Malý kruh odtokovej jamky vodu doslovne vťahuje. Tá okolo neho víri a prúdi do hĺbky. Podobne funguje energia čakry. Vťahuje do seba energiu ako vír vody, rotuje v špirále. Čakry svojim vírivým rotačným pohybom aktivujú bioenergetické pole (auru). Energia vstupuje do tela prostredníctvom čakier. Každá čakra vyžaruje energiu smerom von a zároveň energiu aj prijíma. Predstavte si sami seba, ako veľkú batériu nabitú energiou.

 

U zdravého a vyrovnaného človeka

pracujú všetky čakry v tele správne, ako vidno na obrázku vyššie. V oblasti čakier sa nachádzajú endokrinné  žľazy s vnútorným vylučovaním a nervové splete. Ak sú čakry otvorené, harmonizujeme tým zodpovedajúce telesné funkcie.  Tým sa aktívne prenáša životná energia do celého tela. V dnešnej dobe súvisí mnoho ochorení so zablokovanými spodnými čakrami (koreňová čakra, krížová čakra a čakra solar plexus). Upozorňuje to na to, že mnoho ľudí stojí pred problémom nespúšťať zo zreteľa duchovnú stránku svojho bytia ale udržať si pri tom aj prijateľné postavenie v spoločnosti.

 

V čom je analýza a diagnostika čakier v našej špecializovanej poradni jedinečná?

 

Zistíme aké sú príčiny Vašich zablokovaných čakier

Vaše čakry zmeriame na špeciálnom prístroji pomocou najnovších informačných technológií umelej inteligencie. Zistíme, ktoré čakry máte zablokované. Pri odbornej konzultácii vám vysvetlíme, aké sú príčiny zablokovaných čakier. Ktoré vaše emócie a postoje k životu blokujú vaše čakry. Ako to ovplyvňuje vaše zdravie, vitalitu a vzťahy. Podľa výsledkov merania čakier dostanete konkrétne odporúčania, ako harmonizujete a odblokujete čakry.

 

 

Čakry prechádzajú stredovou líniou tela. Viď obrázky nižšie.

 
Čakry človeka Čakry v tele
 
Čakry človeka Čakry v tele
 
 
Čakry označené zdola nahor:
Poradie čakry
1. Koreňová čakra
2. Krížová čakra
3. Čakra solar plexus
4. Srdcová čakra
5. Krčná čakra
6. Čakra tretie oko
7. Korunná čakra
Názov čakry
Muladhara čakra
Svadhisthana čakra
Manipura čakra
Anahata čakra
Visuddhi čakra
Adzna čakra
Sahasrara čakra
Umiestnenie čakry
spodná časť chrbtice, kostrč
pod krížovou kosťou
pod hrudnou kosťou
uprostred hrude
oblasť hrtanu
uprostred obočia
temeno hlavy
 

 

Zmeriame Vaše čakry.

Odborne Vám poradíme, aké sú príčiny vašich zablokovaných čakier,
ako čakry odblokujete a prebudíte v nich životnú energiu.

 

 

Objednajte sa na diagnostiku a analýzu čakier a aury mailom
alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63