Čo je aura?
 

Aura je energetické pole obklopujúce všetky organizmy

človeka, živočíchov a rastliny. Z fyzikálneho hľadiska, ako uvádza biofyzik, doc. Ing. K. Komárek, PhD., je aura priestor s elektrickým nábojom okolo každého živého organizmu, ktorý môžeme merať pomocou elektrických a magnetických interakcií.

Aura človeka - žiarenie prstu. Muž, vek 45 rokov. Fotografovanie aury - centrum alternatívnej medicíny.
Aura - žiarenie prstu. Muž, vek 45 rokov.

 

Aura je prejavom našej životnej energie

Auru hodnotíme podľa toho aký má tvar, štruktúru, veľkosť, sýtosť, farebnosť, smerovosť a intenzitu. Dôležité je aké je rozloženie aury okolo povrchu nášho tela. Aura siaha do vzdialenosti 10 - 40 cm od povrchu tela. Aura podáva dôležité informácie o našom zdravotnom stave, či trpíme nejakým ochorením, a ktorý orgán je postihnutý ochorením.  

Aura človeka – bočná projekcia. Žena, vek 43 rokov. Výstup z prístroja. Fotografovanie aury - centrum alternatívnej medicíny.
Aura  – bočná projekcia. Žena, vek 43 rokov.
Výstup z meracieho prístroja. 

 

Aura sa po smrti človeka nestráca hneď, ale postupne. Aura je prístrojovo merateľná ešte niekoľko dní po smrti, čo potvrdili početné vedecké merania na vedecko-výskumných pracoviskách v Rusku.
 

V aure sa prejavuje náš zdravotný stav, osobnosť a charakter

momentálne duševné rozpoloženie a čo je dôležité, náš spôsob života. Aura odráža naše vlastnosti, nálady, emócie, myšlienky a postoje. Z histórie vieme, že rôzne duchovné texty varovali pred negatívnymi emóciamii ako sú pýcha, závisť, žiarlivosť, nenávisť a pod. Aura odráža aj tieto emócie, ktoré majú svoj charakteristický obraz v aure.

Aura človeka , žena, vek 34 rokov. Aura človeka, dieťa, vek 6 rokov.  Výstup z diagnostického prístroja. Fotografovanie aury - centrum alternatívnej medicíny.
Aura -  žena, vek 34 rokov. Aura - dieťa, vek 6 rokov.
Výstup z diagnostického prístroja.

 

Poznanie o tom, že aura existuje už nie je prístupné iba malej skupine zasvätencov, ale s využitím vedeckých poznatkov a najnovších informačných technológii je dostupné každému. Aura a jej výskum bol koncom minulého storočia u nás zaznávaný pod vplyvom materialistickej filozofie a vystupovania nedovzdelávaných šarlatánov. 

Aura bola znázorňovaná už pred tisícročiami

svedčia o tom kresby a obrazy zo starého Egypta, antického Grécka a Ríma. Zobrazujú postavy obklopené svetlom alebo lúčmi, ktoré vyžarujú z ich hlavy a tela. Aura bola v minulosti opradená mystikou. Aura bola popisovaná u osôb s nadprirodzenými schopnosťami, u mudrcov, majstrov ázijských umení a svätých. Na náboženských obrazoch bola aura znázorňovaná ako žiarivý prstenec vystupujúci okolo hlavy určitých osôb. Bol to znak ich svätosti, a tak boli znázorňovaní so žiariacou aurou.

Aura bola popisovaná v posvätných knihách takmer všetkých civilizácií. Hinduizmus nazýval túto energiu prana. Paracelsus auru označil ako munis. Všetky tieto skutočnosti siahajúce hlboko do histórie ľudstva potvrdzujú, že už v dávnych časoch existovali mimoriadne citliví jedinci, ktorí vedeli auru a vyžarovanie aury vnímať a zachytiť. Dnes ich nazývame senzibili.
 

Senzibili sú ľudia s mimoriadnymi schopnosťami,

ktorí sú schopní auru vidieť, vnímať vo farbách, v rôznych stupňoch intenzity svetla a rozpoznávať v ňom zmeny. K inej skupine senzibilov patria liečitelia, u ktorých je aura človeka vnímaná cez ich ruky. Na základe pocitov sú schopní registrovať poruchy v aure a okolí človeka.

Vašu auru a čakry vyhodnotíme a radi vám odborne poradíme.

Objednajte sa na fotografovanie, diagnostiku a analýzu aury mailom
alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63

 

 

Napíšte nám
2 + 7 =
Najbližšie termíny, kedy a kde robíme diagnostiku a analýzu aury
   
   
Žilina:
Poprad:
Bratislava:
Bojnice:
 1.- 2. jún
 8. jún
 12.- 14. jún
 20. jún
Košice:  každý prac. deň  mimo vyššie   uvedených
   

pripravujeme:

Topolčany:  jún
Trenčín:
Banská Bystrica:
 jún
 4.- 5. september
Nové Mesto n/Váh:  25.-26. september
Lučenec:  2. október

 

Najbližšie prednášky
   

 

 

 

Zaujímavé články

Človek môže všetko, len sám pred sebou neunikne

Franz KAFKA

Zaujímavé stránky

Aké mám možnosti

Logo Centrum Zdravého Života

Top
Copyright © 2016 Analyzaaury.sk. . Akékoľvek kopírovanie a publikovanie textov je možné iba z písomným súhlasom autora.
Created: G66 s.r.o.