Zaujímajú Vás príčiny Vašich zdravotných problémov?

Príďte na analýzu Vášho bioenergetického poľa
pomocou najnovšej generácie prístroja využívajúceho Kirlianov efekt a snímanie akupunktúrnych bodov.

Ide o digitálny záznam energetickej úrovne (aura), ktorú vyžaruje Váš organizmus a jednotlivé orgány tela. Prístroj zobrazí bioenergetické pole každého orgánu v grafickej podobe. Podľa výsledkov merania Vám odborne poradíme, navrhneme konkrétne riešenia a odporúčame vhodnú prírodnú fytoterapiu, detoxikáciu a zmenu stravy.
Diagnostika, ktorú používame je metódou budúcnosti. Využívame  poznatky modernej vedy. Bioenergetické pole a vedecký výskum

 

Rádio Slobodný vysielač: Igor Kafka hosťom Mariána Filla

Vypočujte si záznam na tému
Ako sa prejavujú choroby a emócie v aure

 

Čo vieme z Vašich výsledkov zistiť?
Prečítajte si 4 dôvody prečo prísť na analýzu Vášho bioenergetického poľa.

1. Bioenergetické pole človeka vypovedá o Vašom zdravotnom stave
Meriame bioenergetické pole jednotlivých orgánov v tele, ich funkčnosti a záťaže. Analýza bioenergetického poľa človeka zachytí zmeny a prejavy v aure človeka už vo včasných štádiách ochorenia, čo umožňuje zamerať sa na prevenciu. Oslabenie sa prejaví najprv na energetickej úrovni, čo si možno ani nevšimnete. Pokiaľ sa proces oslabovania prehlbuje a neodstránite príčiny, problém sa môže prejaviť v podobe ochorenia. Ako prebieha fotografovanie aury

 

Normálna aktivita vaječníkov – zdravé vaječníky Zvýšená aktivita vaječníkov (v dolnej časti) – zápal vaječníkov
Bioenergetické pole človeka (aura) - vyžarovanie ukazováka pravej ruky.
Normálne bioenergetické pole 
(zdravé vaječníky)
Narušené bioenergetické pole 
(vaječníkové cysty)

 

2. Bioenergetické pole človeka vypovedá o psychickom a emocionálnom stave
Odzrkadľuje Vašu osobnosť, spôsob života, Vaše postoje a emócie. Zmeriame energetické bloky a vplyv emocionálneho a psychického stavu na Vaše zdravie. Bioenergetické pole človeka je spojené s konkrétnymi emóciami a postojmi (obavy, strach, úzkosť, hnev, egoizmus, nízka sebaúcta, ľútosť, pocit viny, sebaľútosť, pocit zbytočnosti, zatrpknutosť, znechutenie, pocit neslobody...). V centre alternatívnej medicíny vám dáme návod

Často obviňujeme iných za naše myšlienky a postoje. To, čo vnímame na iných ako problém, si vlastne vyrábame samy. Ľudia okolo nie sú zlí, len my si komplikujeme život svojimi postojmi. Pri pochopení svojho bioenergetického poľa sa začnete vnímať inak. Aké choroby spúšťa znížená sebaúcta.

 

Pred cvičením jogy U toho istého človeka po 30 minútach cvičenia jogy - viac relaxovaná aura ako výsledok jemných energetických polôh jogy
Bioenergetické pole človeka (aura) - vyžarovanie palca pravej ruky.
Bioenergetické pole človeka
zosnímané pred cvičením jogy.


 
Bioenergetické pole človeka
zosnímané po 30 minútach cvičenia jogy.
Viac relaxovaná aura, ako výsledok
energetických polôh jogy.

 

3. Bioenergetické pole vypovedá aj o Vašej príťažlivosti, partnerskom vzťahu a láske
Na základe merania Vám poradíme, ako môžete vzájomne rozvíjať Váš partnerský vzťah a dospieť k lepšiemu súladu. Bioenergetické pole človeka vypovedá aj o tom, ak máte problém nájsť si partnera a prečo je tomu tak.

Zistíme aj Vašu dôležitú súčasť - mužský a ženský princíp, ktoré utvárajú každého človeka. Ovplyvňujú zdravie a rozhodujú aké máte vzťahy (partner, deti, rodičia, záľuby). Pri hľadaní partnera Vás zaujmú jeho oči, hlas, reč tela, chôdza, pohľad... toto všetko vychádza z jeho bioenergetického poľa. Vypracujeme analýzu vašeho partnerského vzťahu.

 

4. Na prístroji zmeriame aj Vaše čakry
Čakry sú energetické centrá v tele a zodpovedajú za správnu energetiku tela. Sú spojené so sústavou žliaz s vnútorným vylučovaním. Ak máme čakry zablokované, môžu sa dostaviť zdravotné problémy. Zmeriame v akom stave sú Vaše čakry, v ktorej čakre je energia zablokovaná, kde chýba, a kde je zvýšená. Čo sú čakry a ako fungujú.

V špecializovanom centre alternatívnej medicíny Vaše bioenergetické pole odborne vyhodnotíme a poradíme Vám, ako zlepšiť kvalitu zdravia a života.

 

Napíšte nám
Po vyplnení formulára kliknite prosím do bieleho štvorčeka a potom Odoslať.
   
Najbližšie termíny, kedy a kde robíme diagnostiku a analýzu aury
   
   
Bratislava:
Žilina:
Poprad:
Košice:
 7.- 8. november
 25. november
 2. december
 stály termín mimo  vyššie uvedených
   
    

pripravujeme:

Nové Mesto n/Váh.:
Bojnice:
 január 2017
 február 
Nitra:  február 
Banská Bystrica:  február 
   
   
   
   
   

 Sledujte nás!

  

 

Najbližšie prednášky
Lektor:   Dr. Igor Kafka, PhD.
Téma:   Ako sa prejavujú choroby
 a emócie v aure
 
Kedy: 

Kde: 
26októbra 2016 o 17.00 hod
Orlia 2, I. posch.

 
   
   

 

Zaujímavé články

Človek môže všetko, len sám pred sebou neunikne

Franz KAFKA

Zaujímavé stránky

Aké mám možnosti

Logo Centrum Zdravého Života

Top
Copyright © 2016 Analyzaaury.sk. . Akékoľvek kopírovanie a publikovanie textov je možné iba z písomným súhlasom autora.
Created: G66 s.r.o.