Zaujímajú vás príčiny vašich zdravotných problémov?

Všetky potenciálne problémy sa najprv prejavia na snímku aury.

Môže ísť o dočasné funkčné poruchy, ktoré skoro prejdú a nezanechajú stopy. Alebo o trvalejšie poruchy, ktoré vzniknú v dôsledku trvalých negatívnych faktorov, ako sú emocionálne vypätie, silný stres, zlá strava, toxická záťaž a znečistené životné prostredie.


Príďte na analýzu vášho bioenergetického poľa - aury

Používame najnovšiu generáciu prístroja a informačných technológií využívajúcich Kirlianov efekt a snímanie akupunktúrnych bodov.

Ide o digitálny záznam energetickej úrovne - aury, ktorú vyžaruje váš organizmus a jednotlivé orgány tela. Prístroj zobrazí bioenergetické pole každého orgánu v tele. Pri našej práci využívame najnovšie poznatky modernej vedy. Viac o vedeckom výskume

Človeka vnímame podľa princípov celostnej medicíny, ako jednotný celok - jednotu tela, duše a ducha. 
Neorientujeme sa iba na jednu časť organizmu.
 

 

Rádio Slobodný vysielač: Igor Kafka hosťom Mariána Filla

 

Vypočujte si záznam na tému
Ako sa prejavujú choroby a emócie v aure

 

Čo všetko vieme z vašich výsledkov zistiť?
Prečítajte si 4 dôvody prečo prísť na analýzu vášho bioenergetického poľa

1. Bioenergetické pole človeka odzrkadľuje váš zdravotný stav

Zmeriame bioenergetické pole jednotlivých orgánov v tele a ich energetickú záťaž. Analýzou bioenergetického poľa môžeme zachytiť zmeny a prejavy v aure už vo včasných štádiách ochorenia. Čo umožňuje zamerať sa na prevenciu. Oslabenie organizmu sa prejaví najprv na energetickej úrovni - v aure. Čo si možno ani nevšimneme. Ak sa proces oslabovania v bioenergetickom poli prehlbuje a neodstránime príčiny, problém sa môže prejaviť ako choroba, ktorá sa prejaví patričnými príznakmi.  Ako prebieha meranie aury?

 

Normálna aktivita vaječníkov – zdravé vaječníky Zvýšená aktivita vaječníkov (v dolnej časti) – zápal vaječníkov
Bioenergetické pole človeka (aura)  -  vyžarovanie ukazováka pravej ruky.
Normálne bioenergetické pole 
(zdravé vaječníky)
Narušené bioenergetické pole 
(vaječníkové cysty)

 

2. Bioenergetické pole odzrkadľuje váš psychický stav, emócie a postoje

Zmeriame energetické bloky a vplyv vašich emócií, pocitov a postojov na vaše zdravie. Auru výrazne ovplyvňujeme našimi emóciami a postojmi voči sebe a životu. Sú to obavy, strach, úzkosť, hnev, nízka sebaúcta, ľútosť, pocit viny, sebaľútosť, pocit zbytočnosti, zatrpknutosť, znechutenie, neustále sa prispôsobovanie, pocit neslobody ... Takéto emócie sú príčinou zablokovania čakier.

Často obviňujeme iných za naše emócie, postoje a pocity. To, čo vnímame na iných ako problém, si vlastne vyrábame samy. Ľudia okolo nie sú zlí, len my si zbytočne komplikujeme život svojimi postojmi. Ak uvidíte svoje bioenergetické pole a čakry,  začnete sa vnímať inak. Čo spôsobuje nízka sebaúcta?

 

Pred cvičením jogy U toho istého človeka po 30 minútach cvičenia jogy - viac relaxovaná aura ako výsledok jemných energetických polôh jogy
Bioenergetické pole človeka (aura) - vyžarovanie palca pravej ruky.
Bioenergetické pole človeka
zosnímané pred cvičením jogy.


 
Bioenergetické pole človeka
zosnímané po 30 minútach cvičenia jogy.
Viac relaxovaná aura, ako výsledok
energetických polôh jogy.

 

3. Zmeriame aj vaše čakry

a ukážeme vám, v akom ich máte stave. Ktoré čakry máte zablokované a vysveltíme vám aké sú príčiny takéhoto stavu. Ak máme čakry zablokované, môžu sa dostaviť zdravotné problémy. Čakry výrazne ovplyvňujeme svojimi emóciami, pocitmi, myšlienkami a postojmi k životu.

Podľa východných duchovných učení sú čakry energetické centrá v tele a zodpovedajú za správnu energetiku telaViac o čakrách


4. Bioenergetické pole odráža aj vašu príťažlivosť a kvalitu partnerského vzťahu 

Podľa stavu energetiky vašich čakier vám poradíme, ako môžete vzájomne rozvíjať váš partnerský vzťah a dospieť k lepšiemu súladu. V bioenergetickom poli môžeme zistiť aj príčiny, prečo máme problém si nájsť partnera. Spracujeme analýzu vášho partnerského vzťahu.

Zistíme aj vašu dôležitú súčasť tzv. - mužský a ženský princíp, ktoré utvárajú každého z nás. Ovplyvňujú zdravie a energiu v druhej čakre, rozhodujú aké máme vzťahy (partner, deti, rodičia, záľuby).

Pri hľadaní partnera vás zaujmú jeho oči, hlas, reč tela, chôdza, pohľad... ale toto všetko vychádza iba z vyžarovania jeho bioenergetického poľa...


Podľa konkrétnych výsledkov merania vám odborne poradíme:

- ako si zlepšíte zdravie a duševnú pohodu
- ako obnovíte vitalitu a psychickú energiu 
- vhodnú bylinnú terapiu
- ktoré negatívne emócie, pocity a postoje sú pre vás zdravie poškodzujúce
- optimálnu prírodnú detoxikáciu organizmu
- vhodnú úpravu stravy
 

Chcete vedieť aké je vaše bioenergetické pole?

Odborne ho vyhodnotíme a poradíme vám, ako zlepšíte kvalitu života.
 

Objednajte sa na diagnostiku a analýzu aury mailom alebo na tel: 0948 12 10 63

 

 

Napíšte nám
2 + 7 =
Najbližšie termíny, kedy a kde robíme diagnostiku a analýzu aury
Bratislava:
Nové Mesto n/ Váh.:
Bojnice:
Banská Bystrica:
Žilina:
Poprad:
Košice:
 6.- 8. február
 9. február
 27.-28. február
 1.- 2. marec
 10. marec 
 17. marec
 každý termín mimo  vyššie uvedených
    

pripravujeme:

   
Nitra:  marec
Topolčany:  marec

 

 
   

 Sledujte nás!

 

Najbližšie prednášky

 

 


 

 

Zaujímavé články

Človek môže všetko, len sám pred sebou neunikne

Franz KAFKA

Zaujímavé stránky

Aké mám možnosti

Logo Centrum Zdravého Života

Top
Copyright © 2016 Analyzaaury.sk. . Akékoľvek kopírovanie a publikovanie textov je možné iba z písomným súhlasom autora.
Created: G66 s.r.o.